Instrumentointi- ja sähkösuunnittelu

Instrumentointi- ja sähkösuunnittelu

Instrumentointi- ja sähkösuunnitteluosaamisemme kattaa perussuunnittelun, toteutussuunnittelun sekä asennusvalvonnan ja käyttöönoton.

Perussuunnittelu

kenttälaitemäärittely
budjetointi
tarjouskyselyt

Toteutussuunnittelu

kenttäsuunnittelu
sähkönjakelu
keskussuunnittelu

Asennusvalvonta ja käyttöönotto