Osaaminen ja palvelut

Automaatio-suunnittelu
Instrumentointi ja sähkösuunnittelu
Projektointi
Tukipalvelut