Toimialaosaaminen

Metalliteollisuus
Kemianteollisuus
Paperi- ja selluloosateollisuus
Kaivostoiminta
Sähkön ja kaukolämmön tuotanto
Materiaalikäsittely